Distanța până la care se referă

indicatorul de presemnalizare sau

informare

Distanța între indicator și începutul

locului periculos

Direcția și distanța până la locul la

care se referă indicatorul

Persoane cu handicap

Intervalele de timp în care

acționează indicatorul

Intervalele de timp în care

acționează indicatorul

Trecere la nivel cu cale ferată

industrială completând semnificația

indicatorului “Alte pericole”

Lungimea sectorului periculos la

care se referă indicatorul

Începutul și lungimea zonei de

acțiune a indicatorului

Începutul zonei de acțiune a

indicatorului

Confirmarea zonei de acțiune a

indicatorului

Sfârșitul zonei de acțiune a

indicatorului

Categoria de autovehicule la care se

referă indicatorul

Categoriile de autovehicule care

trebuie să respecte semnificația

indicatorului

Folosirea luminilor de întâlnire

Parcare cu plată

Parcare cu plată

Exceptarea unor categorii de vehicule

de la semnificația indicatorului

Intervale de timp când este permisă

staționarea vehiculelor ce

efectuează aprovizionarea

Drum închis circulației publice

Trecere pentru pietoni desființată

Cu excepția riveranilor

Cu excepția autovehiculelor

autorizate

Autovehiculul se ridică

Viteza recomandată pe un sector de

drum cu semafoare sincronizate

Direcția drumului cu prioritate

Direcția drumului cu prioritate

Sensul sau sensurile de circulație

pentru care este valabilă semnificația

semnalelor luminoase ale semaforului

Trecere la nivel cu cale ferată

prevăzută cu instalație de

semnalizare luminoasă automată

Rampă pentru persoane cu

handicap locomotor

Modalități în care se execută parcarea

Modalități în care se execută parcarea

Ridicare autovehicule parcate

neregulamentar

Folosirea luminilor de întâlnire

Polei, gheață, zăpadă

Duș

Ploaie, ceață, viscol

Vehicule care transportă substanțe

explozibile sau ușor inflamabile

Vehicule care transportă mărfuri

periculoase

Vehicule care transportă substanțe

de natură să polueze apele

Distanța până la indicatorul oprire

Numărul nodului rutier de pe

autostradă

D PANOURI   ADIȚIONALE
Indicatoarele rutiere pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificaţia. Semnele adiţionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă înţelegerea semnificaţiei acestora nu este afectată. În cazul indicatoarelor rutiere care avertizează sectoare periculoase, zona de acţiune a indicatoarelor este reglementată prin plăcuţe adiţionale. Când condiţiile din teren impun amplasarea la o distanţă mai mare, sub indicatoare se instalează panouri adiţionale „Distanţa între indicator şi începutul locului periculos“, „Distanţa între indicator şi începutul locului periculos“ sau „Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul“.
Extras din regulamentul circulației rutiere

Indicatoare și marcaje rutiere - prevăzute de

Regulamentul de aplicare a Codului rutier (anexa 2 la Hotărârea

de Guvern nr. 1391/2006).

C A T E G O R I I de indicatoare rutiere, dispozitive și mijloace de semnalizare, marcaje rutiere și semnale de dirijare a circulației pe drumurile publice A. INDICATOARE DE AVERTIZARE ;…………..………….…….…..…….…vezi categoria>> B. INDICATOARE DE REGLEMENTARE :………………………….…..….vezi categoria>> 1. Indicatoare de prioritate; 2. Indicatoare de interzicere sau restricţie; 3. Indicatoare de obligare; C. INDICATOARE DE ORIENTARE ȘI INFORMARE :………..…...vezi categoria>> 1. Indicatoare de orientare; 2. Indicatoare de informare; 3. Indicatoare de informare turistică; D. PANOURI ADIȚIONALE ;……………………………..…………….…………….vezi categoria>> INDICATOARE KILOMETRICE ȘI HECTOMETRICE ;…………...vezi categoria>> DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOSĂ ;…….……..………vezi categoria>> 1. Semafoare pentru dirijarea circulației; 2. Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată; 3. Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi; MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR ;…………..…….…vezi categoria>> 1. Indicatoare rutiere temporare; 2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor; 3. Mijloace temporare pentru semnalizarea lucrărilor în zona drumului public; MARCAJE RUTIERE ;…………………………………………….…………….…….…vezi categoria>> A. Marcaje rutiere longitudinale; B. Marcaje rutiere transversale; C. Marcaje rutiere diverse; D. Marcaje rutiere laterale; SEMNALELE POLIȚISTULUI ;…………………………………….…….…..……vezi categoria>> Semnalele polițistului; Semnalele polițistului de pe motocicleta de poliție; Semnalele polițistului din autovehiculul de poliție; Mesaje variabile transmise cu dispozitive luminoase instalate pe autovehiculele de poliție; Semn distinctiv pentru conducătorii de autovehicule cu vechimea în conducere mai mică de un an;