Centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din

domeniul transporturilor rutiere

Autoregal ABCDE oferă posibilitatea obținerii, extinderii și reînoirii atestatelor profesionale necesare conducerii pe drumurile publice a vehiculelor care efectuează: - transporturi de mărfuri generale - transporturi de mărfuri cu mase și/sau dimensiuni agabaritice - transporturi de persoane - transporturi de persoane în regim taxi - transporturi de mărfuri periculoase - instructori auto - profesoril legislație ruieră - manageri transport marfă - manageri transport persoane
ATESTATE PROFESIONALE ÎN TRANSPORTURI RUTIERE Atestate transport mafă sau persoane CPC Atestate CPI-M sau CPI-P inclusiv proba practică la fiecare Atestate ADR-COL și ADR-CIS (la pachet) Atestate ADR-COL Atestate ADR-CIS Manager transport mafă sau persoane Agabaritic, la pachet Instructor auto, inițial, cu proba practică Instructor auto, reautorizare Profesor legislație rutieră, inițial Profesor legislație rutieră, reautorizare Taxi, inițial Taxi, reautorizare
Atestate profesionale auto CPI ADR COL CIS Autoregal ABCDE Atestate profesionale auto Autoregal ABCDE
T I P U R I DE A T E S T A T E Ș I C O N D I Ț I I DE Î N S C R I E R E 1. Atestat persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de mărfuri și persoane PD-TM , PD - TP Coordonatorul de transport numit şi persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, este obligat să supravegheze şi să controleze desfăşurarea operaţiunilor de transport astfel încât acestea să se efectueze în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare. Operatorul de transport şi persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport sunt chemaţi să asigure existenţa la bordul autovehiculului pe toată durata executării transportului a documentelor impuse de categoria de transport executat şi de prevederile normelor legale. Condiţii: - absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat; - persoanele care sunt ingineri auto sau economişti (economia transporturilor) se pot prezenta direct la susţinerea examenului. Nu necesită pregătire teoretică înainte de examen. Acte necesare la dosar: - copie după actul de identitate; (se face gratuit la înscriere) - copie diplomă de bacalaureat; - aviz medical în original și mențiunea ,,apt pentru.....,, - aviz psihologic în original cu timbru sec și mențiunea ,, apt pentru..... - cazier judiciar valabil, fără antecedente - chitanță c/v atestat ARR (se achita până la data examenului teoretic la oficiul poștal de lângă ARR) * * * 2. Atestat conducători auto care efectuează transport rutier cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone. a)-Pentru cei ce au obţinut permis cat. C, CE - înainte de 09.09.2009 - CPC - TM b)-Pentru cei ce au obţinut permis cat. C, CE - dupa 09.09.2009 - CPI - TM * * * 3. Atestat conducători auto care efectuează transport rutier cu vehicule avand mase şi/sau dimensiuni depăşite (agabaritice). * * * 4. Atestat conducători auto care efectuează transport rutier public de persoane. a)-Pentru cei ce au obţinut permis cat. D, DE - înainte de 09.09.2008 - CPC - TP b)-Pentru cei ce au obţinut permis cat. D, DE - dupa 09.09.2008 - CPI - TP * * * 5. Atestat Taxi Condiţii: - vârsta minimă: 21 ani - minim 2 ani vechime in categoria B Acte necasare la dosar: - cerere de înscriere (se completează la sediu la înscriere) - aviz de aptitudine medical siguranța circulației eliberat de cabinet autorizat de ministerul transporturilor - aviz psihologic siguranța circulației eliberat de un cabinet autorizat de ministerul transporturilor - cazier judiciar curat - cazier auto - copii xerox după actul de identitate si după permisul de conducere (se fac la inscriere gratuit) - chitanță 55 lei c/v atestat ARR (se achita până la data examenului teoretic la of. poștal nr.1 Bacau ) * * * 6. Atestat pentru profesori de legislaţie rutieră Condiţii: - diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic sau juridic - vârsta minimă 25 ani - să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani - să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool. Acte necesare la dosar: - cerere de înscriere (se completează la sediu la înscriere)) - copie xerox act identitate şi permis de conducere ( se fac gratuit la inscriere) - copie act studii - aviz de aptitudine medicală eliberat de cabinet autorizat de ministerul transporturilor - aviz psihologic eliberat de un cabinet autorizat de ministerul transporturilor - certificat de cazier judiciar - cazier auto - chitanță c/v atestat ARR (se achita până la data examenului teoretic la oficiul poștal de lângă ARR) Durata cursului: 90 de ore (pentru autorizare) 30 de ore (pentru reautorizare) * * * 7. Atestat pentru instructori de conducere auto Condiţii: - diplomă de bacalaureat - varsta minimă 25 ani - să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani - să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool Acte necesare la dosar: - cerere de înscriere (se completează la sediu la înscriere) - copie xerox act identitate şi permis de conducere (se fac gratuit la înscriere) - copie act studii (minim liceul) - aviz de aptitudine medicală eliberat de cabinet autorizat de ministerul transporturilor - aviz psihologic eliberat de un cabinet autorizat de ministerul transporturilor - certificat de cazier judiciar - cazier auto - chitanță c/v atestat ARR (se achita până la data examenului teoretic la oficiul poștal de lângă ARR) Durata cursului: 120 de ore (pentru autorizare) - 90 de ore pregătire teoretică şi 30 de ore pregătire practică * * * 8. Atestat transport rutier de mărfuri periculoase (ADR) Atestate şoferi (ADR- colete și ADR cisterne) 9. Atestat CONSILIERI DE SIGURANTA (ADR)
Pentru școlarizarea în vederea obținerii mai multor atestate simultan, se pot face oferte personalizate.