Legislație rutieră

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, regulament ce se aplică transportului internaţional de persoane cu autocarul și autobuzul pe teritoriul Comunităţii efectuat de către operatorii de transport, fie contra cost în numele unui terţ, fie în cont propriu, stabiliţi într-un stat membru în conformitate cu legislaţia acestuia, utilizând vehicule care sunt înmatriculate în acel stat membru și care sunt adecvate și destinate, conform construcţiei și echipării acestora, transportului a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, și deplasării acestor vehicule fără încărcătură în legătură cu aceste transporturi.
Codul rutier - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 - actualizată (aprilie 2019) 1 Regulamentul circulației rutiere - Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 - actualizată (aprilie 2019) 2 Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere - emise de Ministrul Administrației și Internelor 3 Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere 4 Regulamentul (CE) 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 5 Regulamentul (CE) 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 6 Regulamentul (CE) 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 7
Codul rutier aflat în prezent în vigoare a fost adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 958 din 22 decembrie 2002 și ulterior a fost republicată în Monitorul Oficial al României nr. 670 din 03 august 2006.
Regulamentul circulației rutiere aflat în prezent în vigoare a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 876 din 26 octombrie 2006.
Instrucțiunile pentru organizarea examenului pentru obținerea permisului de conducere aflate în prezent în vigoare au fost emise de Ministrul Administrației și Internelor și au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 24 septembrie 2003.
Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere stabilește cadrul general pentru organizarea si efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri si persoane pe teritoriul României, precum si a activităților conexe acestora, in condiții de siguranța si calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente, garantarea accesului liber si nediscriminatoriu la piața transportului rutier, protecția mediului înconjurător, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesităților economiei naționale si a nevoilor de apărare ale țării și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 2 septembrie 2011. Ordonanța creează cadrul legal pentru aplicarea directa a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1. 071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier, aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1. 072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri si ale Regulamentului (CE) nr. 1. 073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internaționala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul.
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului ce reglementează accesul la ocupaţia de operator de transport rutier și exercitarea respectivei ocupaţii.
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, pentru instituirea unei politici comune de transport, stabilirea unor norme comune aplicabile accesului la piața transportului rutier internațional de mărfuri pe teritoriul Comunității, precum și definirea condițiilor în care operatorii de transport rutier de mărfuri nerezidenți pot să presteze servicii de transport în interiorul unui stat membru, are ca scop instituirea unei politici comune de transport ce implică eliminarea tuturor restricțiilor impuse furnizorului serviciilor în cauză în temeiul naționalității sau al faptului că este stabilit într-un alt stat membru decât cel în care urmează să fie prestate serviciile respective.
Autoregal ABCDE legislatie rutiera