Drum îngustat pe ambele părți

Drum îngustat pe partea dreaptă

Drum îngustat pe partea stângă

Acostament periculos

Drum cu denivelări

Drum alunecos

Împroșcare cu pietriș

Lucrări

Semafoare

Circulație în ambele sensuri

Alte pericole

Depășirea autovehiculelor. cu excepția

motocicletelor fără ataș, interzisă

Limitare de viteză

Sfârșitul tuturor restricțiilor

Sfârșitul interzicerii de a depăși

Deviere temporară

Deviere temporară

Deviere temporară

Deviere temporară

Denivelare față de banda alăturată

Îngustare temporară

Îngustare temporară

Abatere temporară

Abatere temporară

Îngustare temporară

Abatere temporară

Terminarea abaterii temporare

Îngustare temporară

Presemnalizarea rutei ocolitoare

Presemnalizarea rutei ocolitoare

Presemnalizarea rutei ocolitoare

Marcaje rutiere

Semnalizarea unui utilaj care se

deplasează lucrând

Succesiune de puncte de lucru

Presemnalizarea unui sector cu

circulație alternantă

Presemnalizarea unui sector cu

circulație alternantă

Lucrări de tratamente ale suprafeței

carosabile

Presemnalizare lucrări pe străzi

Ghirlandă polietilenă sau lanț

Semafor mobil

Baliză direcțională care indică

ocolirea obstacolului prin stânga

Baliză direcțională care indică

ocolirea obstacolului prin dreapta

Baliză tip jalon

Baliză bidirecțională

Con de dirijare

Balize cuplate cu lămpi cu lumină

galbenă intermitentă

Lampă cu lumină galbenă

intermitentă

Barieră normală

Barieră direcțională

Fanion de semnalizare

Parapet lestabil din material plastic

Cărucioare port semnalizare

Palete de semnalizare

INDICATOARE  RUTIERE  ȘI  MIJLOACE  DE  SEMNALIZARE  A  LUCRĂRILOR  ÎN  ZONA  DRUMULUI  PUBLIC
1. Indicatoare rutiere temporare
2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor
Mijloace temporare pentru semnalizarea lucrărilor în zona drumului public
Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restricţie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleaşi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea fondul alb este înlocuit cu fondul galben. Sectoarele de drum afectate de lucrări trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare şi mijloace auxiliare de semnalizare rutieră, precum: semafoare, balize direcţionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile şi cărucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Pentru organizarea circulaţiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instalează indicatoare şi balize reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip „limitatoare de viteză“ şi se aplică marcaje, corespunzător situaţiei create.
Extras din regulamentul circulației rutiere

Indicatoare și marcaje rutiere - prevăzute de

Regulamentul de aplicare a Codului rutier (anexa 2 la Hotărârea

de Guvern nr. 1391/2006).

C A T E G O R I I de indicatoare rutiere, dispozitive și mijloace de semnalizare, marcaje rutiere și semnale de dirijare a circulației pe drumurile publice A. INDICATOARE DE AVERTIZARE ;…………..………….…….…..…….…vezi categoria>> B. INDICATOARE DE REGLEMENTARE :………………………….…..….vezi categoria>> 1. Indicatoare de prioritate; 2. Indicatoare de interzicere sau restricţie; 3. Indicatoare de obligare; C. INDICATOARE DE ORIENTARE ȘI INFORMARE :………..…...vezi categoria>> 1. Indicatoare de orientare; 2. Indicatoare de informare; 3. Indicatoare de informare turistică; D. PANOURI ADIȚIONALE ;……………………………..…………….…………….vezi categoria>> INDICATOARE KILOMETRICE ȘI HECTOMETRICE ;…………...vezi categoria>> DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOSĂ ;…….……..………vezi categoria>> 1. Semafoare pentru dirijarea circulației; 2. Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată; 3. Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi; MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR ;…………..…….…vezi categoria>> 1. Indicatoare rutiere temporare; 2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor; 3. Mijloace temporare pentru semnalizarea lucrărilor în zona drumului public; MARCAJE RUTIERE ;…………………………………………….…………….…….…vezi categoria>> A. Marcaje rutiere longitudinale; B. Marcaje rutiere transversale; C. Marcaje rutiere diverse; D. Marcaje rutiere laterale; SEMNALELE POLIȚISTULUI ;…………………………………….…….…..……vezi categoria>> Semnalele polițistului; Semnalele polițistului de pe motocicleta de poliție; Semnalele polițistului din autovehiculul de poliție; Mesaje variabile transmise cu dispozitive luminoase instalate pe autovehiculele de poliție; Semn distinctiv pentru conducătorii de autovehicule cu vechimea în conducere mai mică de un an;