Semafor rutier - Autoregal ABCDE

Semafor

Semafoare cu indicarea direcției de

deplasare

Semafor combinat cu dispozitiv de

cronometrare a timpului aferent culorii

Semafor

Semafor pentru biciclete

Semafor pentru pietoni

Semafor de avertizare

Semafor special pentru tramvaie

Semafor pentru pietoni combinat cu

dispozitiv de cronometrare a timpului

aferent culorii

Trecere la nivel cu o cale ferată simplă,

făr bariere, prevăzută cu semnale

luminoase de avertizare a aproprierii

trenului

Trecere la nivel cu o cale ferată dublă,

făr bariere, prevăzută cu semnale

luminoase de avertizare a aproprierii

trenului

Trecere la nivel cu o cale ferată simplă,

cu semibarieră, prevăzută cu semnale

luminoase de avertizare a aproprierii

trenului

Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi reversibile

Panou cu mesaje variabile

DISPOZITIVE   DE   SEMNALIZARE   LUMINOASĂ
1. Semafoare pentru dirijarea circulației
2. Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată
Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi
Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor. Semnificaţia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, pentru direcţii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificaţia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel semnalizate. Trecerile la nivel cu calea ferată pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevăzute cu bariere.
Extras din regulamentul circulației rutiere

Dispozitive de semnalizare luminoasă - prevăzute

de Regulamentul de aplicare a Codului rutier (anexa 2 la

Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006).

C A T E G O R I I de indicatoare rutiere, dispozitive și mijloace de semnalizare, marcaje rutiere și semnale de dirijare a circulației pe drumurile publice A. INDICATOARE DE AVERTIZARE ;…………..………….…….…..…….…vezi categoria>> B. INDICATOARE DE REGLEMENTARE :………………………….…..….vezi categoria>> 1. Indicatoare de prioritate; 2. Indicatoare de interzicere sau restricţie; 3. Indicatoare de obligare; C. INDICATOARE DE ORIENTARE ȘI INFORMARE :………..…...vezi categoria>> 1. Indicatoare de orientare; 2. Indicatoare de informare; 3. Indicatoare de informare turistică; D. PANOURI ADIȚIONALE ;……………………………..…………….…………….vezi categoria>> INDICATOARE KILOMETRICE ȘI HECTOMETRICE ;…………...vezi categoria>> DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOSĂ ;…….……..………vezi categoria>> 1. Semafoare pentru dirijarea circulației; 2. Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată; 3. Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi; MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR ;…………..…….…vezi categoria>> 1. Indicatoare rutiere temporare; 2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor; 3. Mijloace temporare pentru semnalizarea lucrărilor în zona drumului public; MARCAJE RUTIERE ;…………………………………………….…………….…….…vezi categoria>> A. Marcaje rutiere longitudinale; B. Marcaje rutiere transversale; C. Marcaje rutiere diverse; D. Marcaje rutiere laterale; SEMNALELE POLIȚISTULUI ;…………………………………….…….…..……vezi categoria>> Semnalele polițistului; Semnalele polițistului de pe motocicleta de poliție; Semnalele polițistului din autovehiculul de poliție; Mesaje variabile transmise cu dispozitive luminoase instalate pe autovehiculele de poliție; Semn distinctiv pentru conducătorii de autovehicule cu vechimea în conducere mai mică de un an;