Marcaje rutiere prevăzute de Regulamentul de aplicare a Codului rutier (anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006).

Marcaj de separare a sensurilor de circulație format dintr-o linie discontinuă simplă

Marcaj de delimitare a părții carosabile cu linie discontinuă

Marcaj de separare a sensurilor de circulație format dintr-o linie continuă simplă

Marcaj de delimitare a părții carosabile cu linie discontinuă

Marcaj de separare a sensurilor de circulație format dintr-o linie continuă dublă Marcaj de delimitare a benzilor de circulație de același sens cu linie discontinuă Marcaj de delimitare a părții carosabile cu linie discontinuă
Marcaj de separare a sensurilor de circulație format dintr-o linie continuă dublată cu una discontinuă Marcaj de delimitare a părții carosabile cu linie continuă
Marcaj pentru benzi cu circulația reversibilă
Marcaj pe drumuri cu zona verde separatoare
Marcaj la apropierea de o intersecție
Marcajul pe o bandă de decelerare
Marcajul pe o bandă de accelerare
Marcajul benzii suplimentare pentru vehicule lente
Marcajul benzii de stocaj pentru virajul la stânga
Marcaj de oprire și cedare a trecerii
Benzi rezonante din marcaj rutier
Marcaje de traversare pentru pietoni
Marcaje de traversare pentru biciclete
Marcaj de ghidare la traversarea unei intersecții
Marcaj de ghidare în intersecție
Marcaj pentru spații înguste
Marcaj la îngustarea drumului cu o bandă de sens
Marcaj pe drumuri cu trei benzi, pentru alocarea alternativă a două benzi pentru unul sau celălalt sens de circulație
Spații interzise circulației
Interzicerea staționării
Marcajul benzii rezervate circulației mijloacelor de transport persoane
Stație autovehicule de transport persoane
Locuri de parcare
Marcaje pe ziduri de sprijin și pe infrastructurile pasajelor inferioare
Marcaje la pasaje care nu au asigurat gabaritul de înălțime
Marcaje pe parapete
Marcaje pe coronamentele podețelor
Marcaje la refugii pe partea carosabilă
Marcaje pe borduri
Marcaje de interzicere a depășirii în unele curbe deosebit de periculoase
Marcaje de reducere a vitezei în unele curbe deosebit de periculoase
Săgeți de revenire pe banda aferentă sensului de mers
Săgeți de schimbare a benzii de circulație
Marcaje inscripționate pe partea carosabilă
Marcaje inscripționate pe partea carosabilă
MARCAJE   RUTIERE
A. Marcaje rutiere longitudinale
B. Marcaje rutiere transversale
C. Marcaje rutiere diverse
D. Marcaje rutiere laterale
Marcajele rutiere servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completează sau le precizează semnificaţia. Marcajele rutiere se aplică pe suprafaţa părţii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări de artă, pe accesorii ale drumurilor, precum şi pe alte elemente şi construcţii din zona drumurilor. Marcajele rutiere aplicate pe drumurile publice trebuie fie reflectorizante sau însoţite de dispozitive reflectorizante care trebuie să-şi păstreze proprietăţile de reflexie şi pe timp de ploaie sau ceaţă. Marcajele rutiere nu trebuie să incomodeze în nici un fel desfăşurarea circulaţiei, iar suprafaţa acestora nu trebuie să fie lunecoasă.
Extras din regulamentul circulației rutiere
C A T E G O R I I de indicatoare rutiere, dispozitive și mijloace de semnalizare, marcaje rutiere și semnale de dirijare a circulației pe drumurile publice A. INDICATOARE DE AVERTIZARE ;…………..………….…….…..…….…vezi categoria>> B. INDICATOARE DE REGLEMENTARE :………………………….…..….vezi categoria>> 1. Indicatoare de prioritate; 2. Indicatoare de interzicere sau restricţie; 3. Indicatoare de obligare; C. INDICATOARE DE ORIENTARE ȘI INFORMARE :………..…...vezi categoria>> 1. Indicatoare de orientare; 2. Indicatoare de informare; 3. Indicatoare de informare turistică; D. PANOURI ADIȚIONALE ;……………………………..…………….…………….vezi categoria>> INDICATOARE KILOMETRICE ȘI HECTOMETRICE ;…………...vezi categoria>> DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOSĂ ;…….……..………vezi categoria>> 1. Semafoare pentru dirijarea circulației; 2. Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată; 3. Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi; MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR ;…………..…….…vezi categoria>> 1. Indicatoare rutiere temporare; 2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor; 3. Mijloace temporare pentru semnalizarea lucrărilor în zona drumului public; MARCAJE RUTIERE ;…………………………………………….…………….…….…vezi categoria>> A. Marcaje rutiere longitudinale; B. Marcaje rutiere transversale; C. Marcaje rutiere diverse; D. Marcaje rutiere laterale; SEMNALELE POLIȚISTULUI ;…………………………………….…….…..……vezi categoria>> Semnalele polițistului; Semnalele polițistului de pe motocicleta de poliție; Semnalele polițistului din autovehiculul de poliție; Mesaje variabile transmise cu dispozitive luminoase instalate pe autovehiculele de poliție; Semn distinctiv pentru conducătorii de autovehicule cu vechimea în conducere mai mică de un an;