Autoregal ABCDE este o societate comercială având ca obiect de activitate, pregătirea

cursanților pentru obținerea permisului de conducere auto și pregătirea conducătorilor auto

pentru obținerea/extinderea/reînnoirea atestatelor profesionale auto.

Școala

de

conducători

auto,

Autoregal

ABCDE,

asigură

pregătirea

teoretică

și

practică,

în

vederea

susținerii

examenului

pentru

obținerea

permisului

de conducere auto.

Școala dispune de baza tehnică necesară, conform legislației în vigoare, personal de specialitate cu experiență, sală de legislație modernă, conform cerințelor pentru o asemenea activitate. Şcoala de șoferi Autoregal ABCDE îşi desfăşoară activitatea în baza autorizaţiei eliberate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în condiţiile legii.
Scoala de soferi si atestate profesionale Autoregal ABCDE
Autoregal ABCDE atestate auto
Școala de conducători auto - Autoregal ABCDE Cursuri șoferi Categoria B Curs șoferi C+CE+atestat CPI-M cu examenul pentru proba practică Curs șoferi C+CE+D+atestat CPI-M cu examenul pentru proba practică Categoria D